Visa startsidan Till produkterna Till �delkork  
Ädelkork

Corcho fino

 

Ädelkork

Ädelkork - ett unikt naturligt isolerande material vars egenskaper stabiliserar såväl varma som kalla temperaturväxlingar,
bidrar till en minskad vattenförbrukning samt främjar
en jämn, lugn och harmonisk tillväxt.

Råmaterialet till blomkrukorna erhålls/utvinns när korkekarnas grenverk varsamt ansas, d.v.s. vid trädvård, vilket gör att
tillgången är begränsad. Grenarna sågas därefter upp till
lämpliga storlekar till blomkrukor och Expositores/grenverk.

Vid blomkruketillverkningen skärs barken loss, limmas ihop igen, förses med bottenplatta av Corcho Fino (råmaterialet till buteljkork) samt målas invändigt med Terracyl Ecologico Madera.

MegaJardineras är urholkade hundraåriga korkek-stammar som passerat det aktiva stadiet för korkbarks-produktion.

Mulching de Corcho / korkströ gjort av krukproduktionens restmaterial, ett ekologiskt och mer estetiskt alternativ till lekakulor.

Konsthantverkaren Francisco Bravo Ochoa,

förädlar därmed korkekens råmaterial till alster av Ädelkork.

 

Corchos
Jerez de los Caballeros, Extremadura i Spanien.

Korkplantage

NordeVang International   |   tel/sms 073-988 31 88    nvi@live.se